tekno inform web site 2002
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Tjenester Metodikk Linker denne er tom
denne er tom

Policy
Tekno Inform's policy tar opp forhold som:

Konfidensialitet rundt bedriftsinterne forhold

Valg av av metoder og resultater

Kvalitet og integritet i utførelse av oppdrag

Krav til kost/nytte hos oppdragsgiver

Konkurrerende virksomheter

Hensyn til miljø og omgivelser

denne er tom

Mer info?
Ta kontakt for nærmere beskrivelse.

denne er tom

denne er tom