Det er kjent at det er høye og tildels skjulte kostnader med transportemballasje i mange bransjer og bedrifter. Standard verktøy for effektiv oppfølging er en mangelvare, og mye tid og ressurser går med på oppfølgingen!
 
 
                    

 REGNSKAP FOR TRANSPORTEMBALLASJE
 

 Pallreg®2.1 kan effektivisere og redusere kostnader straks! 


Programmet er anskaffet av toneangivende selskaper som Coop dagligvare, Coop faghandel, Jordan, Synnøve Finden, Delikat, Røra, Skeidar, Elektroskandia.


Registrering

Mange fornøyde kunder sier:
"..fungerer utmerket"
"..full oversikt og hjelp mot svinn"
"..sparer masse tid"
"..glad jeg fant dette"


Kundegruppen er grossister og produsenter fra noen få til hundrevis av paller daglig!

Faxutskrift
  Regnskap for egendefinerte palle- og emballasjetyper sparer arbeidstid og kan redusere svinn og kostnader.

Lettanvendelig dataprogram som øker innsikten reduserer tap og kostnader. Veltilpassede funksjoner ivaretar sikkerhet, søking, statistikk og utskrifter på profesjonell måte.

Registrér paller inn/ut med løpende feilkontroll. Skriv evt. ut forenklet pallekvittering straks.

Gir bedriften fortløpende oversikt over pallesaldo og kroneverdier på inntil 100 konti mot leverandører, transportører, kunder. Raskt å ta ut rapporter og utskrifter.

Bruksområdet er innen drift av lager og terminal. Produsenter/grossister i ulike bransjer har bistått utviklingen.

Installasjon og igangsettelse enkelt, evt. uten IT-avdelingens hjelp. Utskrifter allerede ferdig tilpasset.

Last ned demo her! (.xls)

Last ned Brukermanual her! (.pdf)

FUNKSJONER
 
OPPSETT
 
ferdig til bruk, tilpasning unødvendig
100 konti til kunder / transportører / leverandører
kontogrupper (samlekonti) mulig
kontroll av input
3 palletyper med egendefinert tekst, stor fleksibilitet i verdi pr. palletype
 
 
REGISTRERING
 
raskt å registrere med inndatakontroll
autoutfylling av navn
byttepall, ekstern og intern pallekvittering
fakturerte paller
god plass til egne kommentarer pr. registrering
konti kan avsluttes, saldo videreføres.
ukens driftstips til den som registrerer. Kan redigeres av bedriften
 
 
RAPPORTER
 
faxoppsett med inn/ut pr. mnd og akkumulert pr. konto/samlekonto
totaloversikt pr. periode og akkumulert pr. konto
meget raskt og avansert søk innenfor konto, periode, antall, fritekst osv. Utregning av saldo
samlet inn/ut, f.eks. for kontroll pallegebyr
pallekvittering mulig
 
TEKNISK
 
utnytter Excel-97 eller nyere versjon
enkel installasjon, IT-avdeling unødvendig
lett å flytte data til Excel/Word mm.
énbruker. Kan brukes over nettverk
spesialversjoner:
flere konti, emballasjetyper, fler-lager, språk, sw-interface, egne regler m.m.
 
 
Tekno Inform AS, Slemdal, Boks 64 Slemdal, 0710 Oslo
Tel. 22 92 10 94   Fax. 22 92 10 95
Email: post@logistikk.info   Internett: www.logistikk.info
Org.nr 963 041 195 MVA

  Revidert: 11.august 2004