Eksempel på gevinster
 
Økonomisk fremdrift i prosjekter
Trykk her for større utgave av Statusrapport
DuPont modell (År-1,.....År-5)
Trykk her for større utgave av DuPont modell
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekno Inform har bidratt til store gevinster hos sine kunder innen
 • Kapitalanvendelse
 • Effektivitet
 • Kvalitet
 • Kundetilfredshet
 • Tilgjengelighet
 • Transport og varevei
 • Innkjøp
 • Prognose og Lagernivå
 • Tid
 • Intellektuell kapital
 • Endringsevne


En stor utfordringen er å strukturere observasjonene, se nye sammenhenger, prioritere de riktige tiltak samt få disse gjennomført i en organisasjon som kan ha kapasitetsproblemer og/eller endringsmotstand.

Dette har vi gjort flere ganger med suksess. Ta kontakt her for nærmere informasjon


Figuren øverst viser økonomisk utvikling og fremdrift i pågående prosjekt. Hver gjennomførte aktivitet avmerkes på en kurve som også viser økonomisk effekt pr. år. Den nederste kurven viser effekten man an se i regnskapet.

DuPont modellen nederst viser økonomiske sammenhenger som gir resultatgrad og kapitalens omløpshastighet. Ved endring ett sted, viser umidddelbart konsekvensen for økonomiske nøkkeltall for flere år fremover i vår simulator.

©Tekno Inform AS 1998/2001
- effektive tiltak innen forsyning, logistikk og IT -
www.teknoinform.no

Synes du andre bør lese dette? Send artikkelen videre her