PROSJEKTER/AKTIVITETER GJENNOMFØRT
 
Basisaktiviteter
LOGISTIKK STRATEGI
LOGISTIKK-ORGANISERING
KARTLEGGING HOLDNINGER
AVKLARING KOMPETANSEBEHOV
LOGISTIKK NØKKELTALL
IT / Analyse
INNFØRING SAP, IFS MM.
LAGER/VAREVEI SIMULERING
KATEGORISERING VARER
SPESIFISERT OG INNFØRT PALLEREGNSKAP
LAGER-DIMENSJONERING
KORREKSJON GRUNNDATA
INTERNETT STRATEGI
Innkjøp / Leverandør
UTFORMET NORDISK INNKJØPSAVTALE
UTFORMET STANDARDAVTALE LEVERINGSKVALITET
FORHANDLINGSTEKNIKK
INNHENTING VARE- OG LEVERANDØRINFO
OPPFØLGING LEVERANDØRKVALITET
CLUSTER / KLYNGE / SAMARBEID VERDIKJEDEN
Transport
UTFORMET STANDARDAVTALE TRANSPORT
UTARBEIDELSE KOMPLETT ANBUD
DATABASE MED RATER/BETINGELSER
FAKTURAKONTROLL
Drift / rutiner
ISO-SERTIFISERING
INNFØRING OG OPPFØLGING AV AVVIK
HOLDNINGSSKAPENDE TILTAK
KAMPANJEPLANLEGGING
Økonomi
KAPITAL EFFEKTIVISERING
SIMULERING OG OPTIMALISERINGTekno Inform AS
Holmendammen Terrasse 23B
NO-0773 Oslo, Norway

eMail post@teknoinform.no
URL: http://www.teknoinform.no
©Tekno Inform AS 1999/2001